ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@zddu.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138


Vážení členové družstva,

přejeme Vám úspěšný rok 2024 plný pohody, klidu a zdraví.

Zároveň se však na Vás obracíme i s ohledem na skončené zdaňovací období roku 2023 a společně si dovolujeme otevřít jednu související otázku.

V průběhu prosince jsme od některých našich členů obdrželi dotaz související s možnými daňovými povinnostmi v návaznosti na možný převod družstevního podílu. Vzhledem k tomu, že může jít o otázku, kterou řeší vícero z Vás, rádi bychom se k ní krátce vyjádřili též zde.

U převodů členských podílů, které nebyly předloženy družstvu ke schválení, nebo schváleny nebyly, neznáme pochopitelně konkrétní stav transakce a není tak možné odhadnout jejich daňové dopady pro každý individuální případ.

Nelze však vyloučit, že tyto (i nedokončené) transakce určité daňové dopady nemají. Z dotazů členů družstva vnímáme, že sporné (resp. nyní aktuální) mohou být zejména ty situace, kdy prodávající člen již obdržel peníze jako kupní cenu za svůj podíl, ale k účinnému převodu ještě nedošlo (např. proto, že nebyl vydán potřebný souhlas k převodu podílu).

Doporučujeme proto věnovat Vašim možným daňovým povinnostem zvýšenou pozornost, jelikož jen základní sazba daně může dosáhnout až 23 %, a ověřit si, zda Vám v souvislosti s výše uvedeným nevznikla povinnost odvést za končící rok 2023 daně v letošní lhůtě pro podání daňového přiznání.V Dolním Újezdě, dne 7. 11. 2023

Vážení členové družstva,

po velmi těžkém období jsme se v pátek 3. 11. 2023 sešli na mimořádné členské schůzi, abychom schválili nové stanovy a stabilizovali situaci kolem našeho družstva.

Děkujeme Vám všem za zájem, účast a projevenou důvěru.

Dovolte nám shrnout výsledky členské schůze:
- usnášení schopnost členské schůze činila 83,17 % (přítomní členové včetně plných mocí)
- stanovy byly schváleny naprostou většinou 97,86% hlasů

V nejbližší době budeme činit další návazné kroky, abychom zajistili bezpečnost majetku našich členů proti násilnému převzetí. O následujícím postupu Vás budeme informovat.

Ještě jednou děkujeme.

Ing. Jiří Jeřábek, předseda představenstva
Ing. Jan Pechanec, místopředseda představenstva


Rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v našem družstvu.


Zástupci Zemědělského družstva Dolní Újezd se sešli na doporučení ministra zemědělství se zástupci pana Jaromíra Tesaře. Schůzka proběhla na neutrální půdě za účasti zástupce ministerstva Zemědělství a starostů Litomyšle a Svitav. Na schůzce nedošlo k žádné dohodě a obsah schůzky bude projednán na následujícím jednání představenstva.

Obchodní zástupci Agronea Polička nadále obcházejí členy družstva, vytváří na ně nátlak, vstupují bez dovolení na soukromé pozemky a minimálně v jednom případě se dokonce vydávají za zástupce ZD Dolní Újezd. Jde o nestandardní praktiky hraničící se zákonem a družstvo se v této věci obrátilo i na Policii ČR. Obchodní zástupci zároveň tvrdí, že se Jaromír Tesař dohodl s vedením ZD Dolní Újezd o skoupení 30 % podílů. Opět se jedná o nepravdivé tvrzení.

Představenstvo, kontrolní komise a majoritní část členů stále postupují jednotně a nehodlají prodat členské podíly panu Tesařovi. Ojedinělý případ, kdy jeden člen představenstva svůj podíl prodal, společný postup neohrožuje. Tato osoba zároveň končí v představenstvu.

Ing. Jiří Jeřábek, předseda představenstva
Ing. Jan Pechanec, místopředseda představenstva

27. října 2023

Vážení  členové Zemědělského družstva Dolní Újezd
     Členy Zemědělského družstva Dolní Újezd byli vždy převážně potomci místních sedláků a hospodářů.   Naší předchůdci byli velmi úspěšní, velmi pracovití a také šikovní a progresivní.
    Litomyšlsko patřilo za první republiky mezi nejlepší zemědělské oblasti v Čechách.  Proslulá byla špičková osivařina (Litomyšlská odrůda jetele), také chovatelství představovalo špičku v republice, jak v chovu skotu, tak v chovu prasat.  V Osíku byla první stanice plemenných býků a v Dolním Újezdě se narodilo první telátko po umělé inseminaci.
     Na tyto tradice se podařilo úspěšně navázat jak v době kolektivizace, tak zejména po roce 1989.
      Na základech našich úspěšných předchůdců a na základě jejich obětavé a náročné práce vznikl velký moderní prosperující podnik  miliardové hodnoty.
     Ten je nyní ohrožován cizím finančním kapitálem.  Jsou nám nabízeny velké finanční sumy za podíly v zemědělském  družstvu.  Peníze velmi rychle, zejména v současné době, ztrácí hodnotu, hodnota podílu naopak úspěšně roste ( za poslední dva roky členský  podíl vzrostl třikrát ) .
     Doufám, že většina z nás neprodá něco, co jsme zdědili po našich předcích a co jsme svojí prací dále zhodnocovali, ale předá to našim potomkům. Podíly v družstvu se neprodávají, protože představují rodinné dědictví.
     Případný prodej podílů znamená zničení práce řady generací.
     Přeii Vám rozumné rozhodování

                                                                                              Ing. Václav Klejch

31 srpna 2023

Sdělení o učiněných prohlášeních  
Níže uvedení členové Zemědělského družstva Dolní Újezd  se v měsíci srpnu 2023 písemně zavázali,
že jako vlastníci družstevních podílů Zemědělského družstva Dolní Újezd, IČ 00129488, se sídlem Dolní Újezd 471, 
v současné době jakož i v následujících nejbližších kalendářních měsících neuvažují o prodeji svých družstevních podílů na třetí osobu.

Jméno a příjmení člena družstva   

Ing. Josef Čejka
Ing. Josef Dušek
Zdeňka Hájková
Ing. Jan Havran
Ing. Jiří Jeřábek
Ing. Jan Kabrhel
Ing. Josef Kabrhel
Ing. Václav Klejch
Ing. Petr Kromíchal
Jan Krutina
Ing. Vilém Lenoch
Josef Nádvorník
Ing. Jan Pechanec
František Rejsa
Ing. Jiří Říha
Miloslav Sejkora
Václav Severa
Ing. Josef Švec
Ing. Vojtěch Vomočil
Bc. Jaroslav Zeman
Ing. Josef Bureš
Miroslav Capoušek
Zdeňka Hanusová
Jan Hurych
Iva Patočková
Ing. Marie Pokludová
Ing. Václav Rejman
Radek Vodstrčil
Jaroslav Zavoral
Mgr. Barbora Dostálová

21 srpna 2023

V současné době dochází k nátlakovým praktikám na naše členy Zemědělského Družstva
   Dolní Újezd k odkupu jejích podílu. Šmejdskými praktikami jsou přesvědčování,
    že mají již vykoupeno přes 40% podílů a je to jejich poslední nabídka. 
Avšak v současnosti mají podle našich informací jen zlomek a věříme, že naši členové
nápor ustojí a podíly jim neprodají.
Jsme moderní firma s výbornými výsledky a hodnota firmy je tak stále zvyšována. 

Chraňte dědictví našich předků!
Chraňte svojí práci!
Chraňte naše vesnice!

Pokud budete mít pochybnosti a dotazy tak zavolejte na tel.:
Jiří Jeřábek - 602 406 332
Václav Rejman - 602 534 860 
Jan Pechanec - 731 169 495
	
17 srpna 2023


15 srpna 2023

8 prosince 2022

Publicita projektů OP PIK

Název projektu: Výměna strojů za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017157
Popis projektu: Projekt "Výměna strojů za energeticky úspornější"
             je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologií - nakladačů a krmné soupravy
za manipulátor a samochodný míchací krmný vůz.
Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší
a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.
18 května 2020

Název projektu: Výměna strojů za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017095
Popis projektu: Projekt "Výměna strojů za energeticky úspornější"
             je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologií - čelního nakladače
a kolového traktoru. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících
látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.
12 března 2020

Název projektu: Výměna kolového traktoru za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017166
Popis projektu: Projekt "Výměna kolového traktoru za energeticky úspornější"
             je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie-kolového traktoru.
Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečisťujících látek do ovzduší
a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.
9 března 2020

Název projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny 49,950 kWp – Kabátoves

Instalace fotovoltaické elektrárny 59,940 kWp - Rovinka

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013386
        CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013388
Popis projektu: Projekty "Instalace fotovoltaické elektrárny 49,950 kWp – Kabátoves"
            "Instalace fotovoltaické elektrárny 59,940 kWp - Rovinka" 
             jsou spolufinancovány Evropskou unií.
V rámci projektů dojde k instalaci fotovoltaických elektráren,
které zajistí úsporu nakupované elektrické energie.
Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii,
která pochází z obnovitelných zdrojů.
Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.
2 září 2019

copiring 2013sejkora@lit.cz