ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@du.lit.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138

Investiční a technologická činnost zajišťuje v našem družstvu ivestiční vystavbu a poskytuje různé stavebni služby našim zákazníkům.

rekonstrukce objektů    
novostavby         
zemědělské stavby      
zemní práce         
 bourací práce        
práce elektro včetně revizí 

Kontaktní osoby

Vedoucí investiční a technologické činnosti Ing. Havran Jan
Telefon: 461352139
Mobil: 602444481
E-mail:j.havran@du.lit.cz
Stavbyvedoucí Kuta Petr Telefon: 461352139 Mobil: 702211765 E-mail:kuta@du.lit.cz

Reference

přístavba a rekonstrukce objektu pro chov dojnic

rekonstrukce stáje pro chov prasnic

výstavba kejdové koncovky stáje skotu

copiring 2013sejkora@lit.cz