ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
DOLNÍ ÚJEZD

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
zd.dolni.ujezd@du.lit.cz
Tel:00420 461 352111 Fax:00420 461 631138

 

V sekci prodej nepotřebné techniky

je připraven nový seznam

prodeje použité techniky.

přejít na stránky prodej nepotřebné techniky

 

Vážená paní/pane,

dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za důvěru a dosavadní úspěšnou spolupráci v rámci nájemních (pachtovních) vztahů. Hospodářské výsledky družstva jsou i přes nepřízeň klimatických podmínek velmi dobré.
Představenstvo družstva rozhodlo opět zvýšit nájemné/pachtovné za rok 2017 u orné půdy o 10% a u luk o 50%, tzn. vyplatit nájemné/pachtovné v této výši:

4.400 Kč/ha orné půdy + daň z pozemku, 3.000 Kč/ha luk + daň z pozemku, celkové nájemné (pachtovné) činí dle katastrů až 5.700,- Kč za ha orné půdy.
    
Znovu připomínáme, že pokud se rozhodnete svá pole prodat, prosíme o přednostní nabídku Zemědělskému družstvu Dolní Újezd. Ocenění orné půdy bude vycházet podle bonity půdy, nejméně v úrovni bonitních – půdně ekologických jednotek (BPEJ) a současných tržních cen. Jsem přesvědčen, že se seriozně domluvíme. Máme vyčleněny finanční zdroje na nákup půdy, proto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou na případné odkoupení Vašich pozemků. Informace na tel. 461 352 123.  
    
Velmi si vážíme spolupráce a doufáme, že bude pokračovat i v následujících letech, do kterých Vám přejeme pevné zdraví a úspěchy v osobním životě. Zároveň Vám přejeme úspěšný vstup do nového roku.

V Dolním Újezdě dne 6. prosince 2017
                                                                                      

 

                                                                            Ing. Václav  K l e j c h
                                                                           předseda představenstva      

copiring 2013sejkora@lit.cz